Cash

CashBešumna, mala i brza, CASH je nova registar kasa sa termalnim štampačem, posebno dizajnirana za srpsko tržište.

Njen dizajn i mogućnosti čine je pogodnom za sve vrste maloprodajnih objekata, kao što su trgovine, radnje i restorani.

 

CASH nudi:

 •  jeftine papirne rolne,
 •  bešuman rad,
 •  jednostavnost i dizajn.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • Do 10 odeljenja
 • Do 2100/1545 artikala
 • 9 poreskih stopa
 • 10 grupa artikala
 • 16 operatera
 • Mešovita plaćanja
 • Kusur
 • Ispravke
  • poslednje operacije,
  • operacije koja je prethodila poslednjoj
 • Pomoć operateru
 • Potpuni i delimični periodični izveštaji (po odeljenjima, artiklima, finansijski, itd.)
 • Periodični radni i fiskalni izveštaji
 • 6 linija zaglavlja računa
 • 3 linije za poruke kupcu
 • Logo preduzeća

RESTORANSKI REŽIM RADA

 • Do 60 računa
 • Kontrolna traka za bar i kuhinju
 • Podela računa po gostima

KALKULATOR

 • Osnovne računske operacije
 • Procentni račun
 • Memorija M+, M-, MR/C

ŠTAMPAČ

 • Termalna tehnologija
 • 8 linija u sekundi
 • 18 karaktera po liniji
 • Širina papira 55 mm (35 mm za račun i 20 mm za kontrolnu traku)
 • 48 mm maksimalni prečnik rolne
 • Senzorska indikacija kraja rolne
TASTATURA

 • 35 tastera
 • 18 tastera koji se mogu programirati

DISPLEJ

 • Operater :  numerički LCD, 10 karaktera
 • Kupac :  numerički LCD, 10 karaktera

PRIKLJUČCI

 • Jedan  RS 232  interfejs za:
  • PC,
  • bar kod čitač.

ZAKLJUČAVANJE

 • 7 radnih pozicija
 • Elektronska šestocifrena lozinka

NAPAJANJE

 • Napon :  220 V  (+10%;  -15%)
 • Frekvencija :  50 Hz  (±2%)
 • Potrošnja :  15 W

DIMENZIJE

 • 360 x 200 x 160 mm

TEŽINA

 • 1,8 kg

Uputstvo za promenu poreske stope sa 8 na 10% za kasu CASH

Video uputstvo:Poresku stopu moguće je menjati samo nakon dnevnog izveštaja.

 • Na displeju treba da pišu sve crtice
 • Ukucati 55555555 (osam petica)
 • Pritisnuti taster 9
 • Pritisnuti KASA–
 • 1 STOR
 • 5 KART
 • Ukucati broj 10
 • Pritisnuti taster ZBIR
 • Ukucati broj 15
 • Pritisnuti KASA–
 • Ukucati broj 7
 • Pritisnuti taster STOR
 • Pritisnuti taster ZBIR
 • Na displeju će pisati AGAIN
 • Stisnuti taster ČEK i sačekati
 • Kada se sa displeja ukloni AGAIN
 • Uraditi presek stanja i proveriti da li pored oznake SĐ stoji broj 10,00
 • Ako je to slučaj postupak je uspešno završen